Untitled

Koleksiyon

Kütüphanemiz eğitim, öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak kullanımı ve transferine destek olmayı amaçlar.

Merkezin raf kapasitesi 50.000 cilttir. Toplam 500 kişilik oturma kapasitesine sahip olan kütüphanede 24 adet elektronik donanımlı kişisel çalışma alanları ile dizüstü bilgisayarlarla kütüphane içinde kablosuz erişim ve fotokopi imkanı sağlanmaktadır.

 

Açılış koleksiyonu olarak:

 • 6173 yayın
 • 28 Harita
 • 56 Görsel – İşitsel materyal

81 dergi,2 gazete aboneliğinden oluşmaktadır. Yayınlar, LC Sınıflandırma sistemine göre konusal yerleştirilmiştir. Yordam 2001 kütüphane yazılım programı ile kayıt altında tutulan materyaller, bu program aracılığı ile belli tarama kriterleri ile aranabilmektedir.

Yeni alımlarla önümüzdeki yıllarda yayın sayısını 50.000 e çıkarmayı hedefleyen kütüphanemiz denizcilik sektörü için önemli bir açığı kapatmak için yola çıkmıştır.

 

 

Kullanım Kuralları

Üyelik:

Tüm öğrenciler ile akademik ve idari personel kütüphanenin doğal üyesidirler. Yayın almak istediklerinde Piri Reis Üniversitesi kimlik kartı ile üyelik kayıtları yapılır.

Referans kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, rezerve (ders kitapları) bölümündeki yayınlar ödünç verilmez.

Ödünç alma / iade işlemleri kütüphane kapanmadan 15 dakika önce sona erer.

Kütüphaneden ödünç alınabilecek yayın sayısı ve süresi:

* Öğrenciler 15 gün süreyle 5 kitap

* Akademik personel 30 gün süreyle 10 kitap, 7 gün süreyle 2 multimedya

* İdari personel 30 gün süreyle 10 kitap
Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları 2, multimedya materyalleri ise 1 kez uzatabilirler.

Öğrenciler ile akademik ve idari personel, herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiklerinin kesilmesi durumunda, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek kütüphaneden ‘İlişiği yoktur’ belgesi almak zorundadırlar.

Uzatma ve Geri Çağırma:

Üyeler ödünç aldıkları yayınları 3 kez uzatma hakkına sahiptirler. Üzerinde gecikmiş yayın ve para cezası bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz. Ayrıca başkası tarafından rezerve edilen yayınların süresi de uzatılmaz.

Kütüphane müdürü gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin yayını geri isteme hakkına sahiptir. Geri çağırma notu üyenin eline ulaştıktan sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.

Yayın ayırtma:

Ödünç alınmış bir yayın başka bir üye tarafından ayırtılabilir. Ayırtılan yayın iade edildiğinde, yayını ayırtan üyeye e-posta veya telefon ile bilgi verilir.

Ayırtılan yayın, üyeye bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki üyeye verilir. Yayını bekleyen üye yoksa yayın rafa kaldırılır.

Ayrılacak yayın sayısı üyenin ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.

Geciken Yayınlar:

Ödünç alınan materyalin gününde kütüphaneye iade edilmesi gerekmektedir. İade tarihini hatırlatmak kütüphanecinin sorumluluğunda değildir. Materyalin zamanında iade edilmesi okuyucunun sorumluluğundadır.

Yayınları zamanında iade etmeyen ve üzerinde iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelerin, üyelikleri 2 ay süre ile askıya alınır. Bu süre içinde bu kişiler kütüphaneden yararlanamazlar.

Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar:

Kütüphane müdürü iade tarihini 2 ay geçmiş yayınlar için “kayıp yayın” işlemi yapar ve durumu Muhasebe Bölümüne bildirir.

Kaybedilen yayınlardan baskısı mevcut olanlar için, yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır. İşlem ücreti her akademik yıl başında Kütüphane Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Baskısı tükenmiş yayınların kaybedilmesi durumunda ise kütüphane müdürlüğünce belirlenecek olan yayın fiyatı ve işlem ücreti alınır.

Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.

Üyeler ödünç aldıkları yayınları korumak ve yayınlara zarar vermemekle yükümlüdürler. Zarar görmüş yayınlara kayıp ücreti uygulanır. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerden, yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır. Bu üyeye 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

Akademik ve idari personelin cezaları Muhasebe Bölümünce maaşlarından kesilerek tahsil edilir. Öğrenciler ise bedellerini bu bölüme ödemek zorundadırlar.

Kütüphaneden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip disiplin cezasi alan üyelere 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

Cezalar her yıl Kütüphane Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Gerekli durumlarda kurallar yeniden düzenlenebilir.

 

Hizmet ve Olanaklar

Hizmet ve olanaklar’ dan yararlanmak için lütfen aşağıdaki kurallara uyunuz:

Kütüphaneye girişte ve ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.

 • Kütüphaneye yiyecek ve içecek sokulması, tütün mamüllerinin içilmesi yasaktır.
 • Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.
 • Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
 • Başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaz.
 • Yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışınayayın çıkarılamaz. Çıkartmaya çalışanlar hakkında disiplin işlemi yapılır.
 • Kütüphane çıkışında eldeki çanta ve kitaplar gerekli görülürse kontrol edilebilir.
 • Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.
 • Kütüphane Yürütme Kurulu, kullanım kurallarına uymayanların kütüphane üyeliklerini askıya alma ya da iptal etme yetkisine sahiptir.

Kütüphane Çalışma Saatleri:

Hafta İçi:    09:00-21:00

Cumartesi: 10.00-15.00

Pazar:        10.00-15.00


 

Ezgi ÇELİK

ecelik@pirireis.edu.tr

0(216) 581 00 50

Esra ERDEM

eerdem@pirireis.edu.tr

0(216) 581 00 50


 

Burcu DUYGUN

bayaz@pirireis.edu.tr

0(216) 581 00 50

Özgür ILGUZ

oilguz@pirireis.edu.tr

0(216) 581 00 50