Piri Reis Üniversitesi simülasyon sistemleri kapsamında;

  • Köprüüstü simülatörü
  • ARPA Radar simülatörü
  • ECDIS simülatörü
  • Cargo Loading simülatörü
  • GMDSS simülatörü
  • Makine Dairesi simülatörü  mevcuttur.

Piri Reis Üniversitesi simülatörleri, mevcut yapısıyla, emsalleri arasında önde gelen bir eğitim ortamıdır ve yoğun olarak tam kapasiteyle hizmet vermektedir.

Simülasyon sistemleri, konusunda uluslararası kabul görmüş ve tanınmış güncel yazılımlarla destekli olarak hizmet vermektedir. Sistem yapısı içinde, çeşitli tipte gemi ve deniz/hava araçları ile her türlü deniz ve hava koşulunun tam benzetimleri, çok sayıda değişik manevra ve arızalı seyir ortamında geliştirilen senaryolar kapsamında gerçeğine uygun olarak canlandırılabilmekte, yapılan eğitimlerin tam değerlendirmesi de mümkün kılınarak eğitim bütünlüğü sağlanabilmektedir. Görsel ve uygulamalı eğitim ortamında, denizcilik mesleğinin kendine has atmosferi gerçeğine uygun biçimde canlandırılabilmekte, bu yolla, eğitimli gemiadamı ihtiyacının karşılanmasına önemli ve nitelikli bilimsel katkı sağlanmaktadır.

 

Uzakyol Kaptanı A. Celalettin GÜLLAPOĞLU

Denizcilik Fakültesi Simülatörler Merkezi Koordinatörü

E-Mail: cgullapoglu@pirireis.edu.tr